Online marketing, keresőmarketing – struktúra és funkció alapján

A marketing fogalmában az online marketing és a keresőmarketing szerepe

Először is rajzoljuk föl az online marketing és a keresőmarketing elhelyezkedését a marketing struktúrájában:

Az online marketing és a keresőmarketing felépítése
SMO (Social Media Optimization) = Közösségi média;
SEM (Search Engine Marketing) = Keresőmarketing;
  SEO (Search Engine Optimization) = Keresőoptimalizálás;
SEA (Search Engine Advertising) = Keresőben történő hirdetés;

Online marketing, keresőmarketing fogalmak:

Keresőmarketing:

Minden olyan marketing eljárás, amely a keresőkkel, a keresőkben elfoglalt helyfoglalással, a keresőkből kiinduló információ átadással és azok befogadással kapcsolatos.

Keresőoptimalizálás – SEO:

Az általánosan elfogadott nézet szerint az adott honlap tartalmának megfelelő kulcsszavakra, kulcskifejezésekre, a keresők élvonalába, legalább az első húsz organikus találat közé visszük a honlapot. További lehetőség, a Helyi találatok táblájának (Google Cégem) első találatai közé, hiszen a keresőben böngésző ember nyilvánvalóan a keresők éléről választ megtekintésre, tanulmányozásra – sokszor vásárlási szándékkal – weblapot.
Saját nézetem szerint a keresőoptimalizálás célja kicsit más felhanggal is rendelkezik. Ugyanis egy webegységet csak az a mögött álló személy vagy szervezet általános marketing felkészültségének és lehetőségeinek mértékében lehet előre vinni az érdeklődők elé.

Keresőüzenet:

Keresőüzenet, amikor magával, a kereső élvonalába vitt web-egység keresőben megjelenő tartalmával üzenünk (ezt a title és a description meta tag-gel állíthatjuk elő).

Keresőhirdetés:

Találat szponzorált link formában a kereső első soraiban (Ads – régi nevén AdWords -, azaz szöveges hirdetés).
Általában az első 4 és az utolsó három találat számára van hely egy 10 darabból álló organikus találatsor előtt illetve utána.

Kapcsolódó keresés:

A Google kereső (SERP) láblécén egy-egy fogalom beütésekor megjelenik “A keresés kapcsolódik” felirat, s alatta néhány link, amely a fogalmat kiegészítő találati listákra visz. A honlap optimalizálásakor érdemes a kapcsolódó keresést elősegítő, kiegészítő fogalomra is figyelemmel lennünk, ha a webegységünk tartalma ahhoz valóban illeszkedik.
Hasonló jelentéskörrel bír, amikor a Google a Helyi találat tábla alján más találatokat is felsorol “A mások ezt keresték” címszó alatt.

Ritkább jelenségek fogalmai:

Osztagtámadás:

Amikor tudatosan több web-egységgel állunk egy honlap mögé, és a cél a tartós “támadási” szándék demonstrálása, ill. a találati táblán, minél több honlappal az előzés; (a jelenség alkalmazása ütközik a Google irányelveivel – tehát létezéséről jó, ha tudunk, de ne alkalmazzuk).

Villámcsődület:

Amikor szintén tudatosan egy körbehatárolható érdeklődésű vagy érdekű csoport több web-egységgel áll mások honlapjai elé, de az előzés csak időleges, s célja a figyelemfelkeltés.

Marketing finomságok:

Bőséges csere:

Amikor szolgáltatás igénybevételekor, a piaci árucsere során a szolgáltató többet nyújt, mint azt a másik fél remélte. A többlet nyújtása nyilvánvalóan a goodwillt szolgálja.

Üzleti kedvesség:

Nem várt segítés, humánus eljárások összessége.

Figyelemgazdaság

A figyelemgazdaság (attention economy) központi kérdése, hogy az információ bőség idején miképpen ragadható meg a potenciális fogyasztók, érdeklődők, olvasók figyelme.
Érdekes példát nyújt például a pécsi Ti-Dent fogorvos praxis, amely a kezelések után ugyanúgy kér online elégedettségi véleményt, mint akár az áruházak. A párbeszéd figyelemet indukál, felhívó jelleget ölt!

***

Online marketing klasszikusoktól

Mottó:
“Az, hogy készített egy honlapot, nem több, mint integetni valakinek a sötétben: csak az integető tud róla, hogy szeretne valamit.”
J. C. Levinson

“… a marketing csak akkor kreatív, ha forgalmat köszönhetünk neki.”
Jay Conrad Levinson

“A közösségi háló marketingjéhez és a vevőkkel létrejövő párbeszéd ösztönzéséhez az is hozzátartozik, hogy velük együtt alakítsuk a jövőt.”
Larry Weber

“Az internetes marketing beszélgetés, dialógus, a reklám viszont természeténél fogva monológ.”
Brent Marhall

“… a marketing működésének nem jelentéktelen következménye, hogy a döntési lehetőségek vevők általi elgondolása, a választás komplexitásának a fölismerése csökevényesedik.”
Fojtik János

“A cég-cég reklám titkai: … a hirdetés, legyen akármilyen hatásos is, egymaga ritkán hozza tető alá az eladást. Szerepe az, hogy kikövezze az utat az ügynök elött, előkészítse az eladást…”
David Ogilvy

“… a kisvállalatok honlapjain a legfontosabb a könnyű navigáció, a honlap legfontosabb mondanivalójának könnyű megtalálása.”
Rekettye Gábor

“…a legtöbb ember információkeresés végett kapcsolódik a világhálóra, nem pedig azért, hogy csicsás grafikákban gyönyörködjön…”
Matt Haig

“… magától semmi sem vált át rosszból jóra, az újért, a jóért harcolni kell, s be kell bizonyítani értékességét, újdonságát. A konfliktus tehát nem egyszerűen a tagadás szelleme, hanem az okos, dinamikus harmónia egyik eleme is.”
Csepeli György

“A húzómarketing tekintetében van talán a legszorosabb kapcsolat a jelölt- és a termékmarketing között, amikor a médiákat használják, hogy eljuttassák az emberekhez a jelölt imázsát és üzenetét.”
Bruce I. Newman

Általános megjegyzések:

Az online marketing, s benne a keresőmarketing egy cég általános marketingtevékenységétől, a marketing stratégiától nem választható el. 
A keresőmarketing eszközeinek, módszereinek felhasználásában az alap a jól optimalizált honlap, amely a keresőkből folyamatosan releváns találatokat hoz.
Az online marketing stratégia célja a keresőmarketingben bizonyosan ez.
Ám szükség lehet a keresőoptimalizáláson túl más eszközök használatára is a fentebb felsoroltakból és azokon túl is. Minden olyan kísérlet, amely ezt az alapfelállást és harmóniát igyekszik tartósan megbontani valamely eszköz, módszer javára, igazolhatóan téves.

Az online marketing nem választható el egy cég általános marketing tevékenységétől – tehát egy gerillamarketing eszközrendszert offline is alkalmazó cég kísérletezhet a weben is gerillamarketing jellegű akciókkal (pl. flash mob a weben), de egy piacvezető cégtől furcsa volna az általános cégmagatartástól (Corporate Behavior) elütő magatartás a keresőmarketing terén.

Adalékok:

Új módszer jött divatba!

Immár napokon belül a harmadik hívást kapom, miszerint lejárt a cégem linkjének közzétételi határideje a hívó felek nagy hírű portálján. De x magyar forintért – ha jót akarok a cégemnek – most, azonnal megtörténik
a hosszabbítás. (Három nyelven, tíz nyelven, száz nyelven meg babiloniul.)

Mivel ilyesmire sohasem fordítok egyetlen árva petákot sem, nyilvánvaló, hogy a hívó felek oldalain sincs fizetett linkem, tehát a “tévedés”mögött egyszerű tény áll: figyelmetlennek, feledékenynek néznek, magyarán – be akarnak csapni!!!
Tisztelettel tudatom: ezt jobb körökben nem marketing-fogásnak becézik, hanem a legfinomabb megfogalmazással szólva is – tisztességtelen manipulációnak!
Hm, miért pont a neten ne kéne vigyáznunk!

» Álljon meg a menet! – a mély szakmaiságról

Parafrázis:

» Visszacsatolás: seo spam

Az első magyar internetes flash mob

Egy akcióm, amelyről még az osztrák Der Standard is cikket közölt:
Originelle Kulturblogs als Mobilmacher für Pécs 2010

A magyar változat BDK blogjában olvasható: BLOGOS FLASHMOB ÉS KRITIKUSI KÖZVETLENSÉG

» Flash mob – a webes változat fogalmi indoklása (Villámcsődület az Interneten)

» A SEO, a szivar és Mészáros András EKF igazgató

Online marketing: településmarketing a honlapokon

“… a hivatalos városi webhely fenntartása annak a jele, hogy a város vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy az Internetet megtervezett és tudatos módon a városmarketing szolgálatába állítja.”
Fojtik János: Városmarketing az Interneten
(Tér és Társadalom XIII. évf. 1999.)


Egy település célja nyilvánvalóan lakói jólétének biztosítása. A jólét fogalmának összetevői a településmarketingben:

  •  a gazdasági jólét
  •  a közösségi jólét
  •  a kulturális jólét
  •  a környezeti jólét.

A közösségi jóléthez hozzátartozik

“… a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének, alakításának célja abból a meggyőződésből
kiindulva, hogy nélküle nem sikerül növelni az itt élők magabiztosságát, öntudatosságát, együttműködési készségét…”
Piskóti István — Dankó László — Schupler Helmuth
(Régió- és településmarketing, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp. 2002.)

Példa egy online marketing civil támogatásra:

Civil támogatás

Marketingkutatás: a japán módszer

Naresh K. Malhotra hívja fel a figyelmet a személyes megfigyelés fontosságára, amelyet egyenesen japán módszernek nevez.
Példájában (Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, 2005.; 234. o.) a Cannon egyik vezetőjének hathetes, USA-beli megfigyeléssorozatát mutatja be, azzal az eredménnyel, hogy a japán cég megszakította a kapcsolatát a termékeit addig forgalmazóval, s létrehozta a maga értékesítési hálózatát, amely jóval nagyobb eladási trendeket hozott.
Az ügyfeleim honlapjának elemzése során jómagam is törekszem olyan megközelítésre, amelyben nem pusztán a portál technikai jellemzőire figyelek (title, description, stb.) hanem az eladásokat
segítő marketingmegoldásokra is gondom van.
Megfigyelésem szerint az online marketing számos tartalékkal rendelkezik a honlapokon, mivel nagyon gyakran a honlap nem a marketinges szakmai terméke, hanem marketinghiányos, számítástechnikai produkció!
» Referenciák


Bognár László
SEO tanácsadó, stúdióvezető, Bognár Stúdió.