Online marketing, keresőmarketing

Online marketing, keresőmarketing fogalmak:

Keresőmarketing:

minden olyan marketing eljárás, amely a keresőkkel kapcsolatos,

Keresőoptimalizálás – SEO:

a honlap tartalmának megfelelő kifejezésekre, a keresők élvonalába, legalább az első húsz organikus találat közé visszük a honlapot, illetve a Helyi találatok táblájának első találatai közé, hiszen a keresőben a kifejezések, szavak alapján böngésző ember nyilvánvalóan a keresők éléről választ megtekintésre, tanulmányozásra weblapot.

Keresőüzenet:

amikor magával, a kereső élvonalába vitt web-egység keresőben megjelenő tartalmával üzenünk (ezt a description meta tag-gel állíthatjuk elő),

Keresőhirdetés:

találat szponzorált link becenéven a kereső első soraiban (Ads – régi nevén AdWords -, azaz szöveges hirdetés),

Kapcsolódó keresés:

a Google kereső (SERP) láblécén egy-egy fogalom beütésekor megjelenik “A keresés kapcsolódik” felirat, s alatta néhány link, amely a fogalmat kiegészítő találati listákra visz. A honlap optimalizálásakor érdemes a kapcsolódó keresést elősegítő, kiegészítő fogalomra is figyelemmel lennünk, ha a webegységünk tartalma ahhoz valóban illeszkedik.
Hasonló jelentéskörrel bír, amikor a Google a Helyi találat tábla alján más találatokat is felsorol “A mások ezt keresték” címszó alatt.

Ritkább jelenségek fogalmai:

Osztagtámadás:

amikor tudatosan több web-egységgel állunk egy honlap mögé, és a cél a tartós “támadási” szándék demonstrálása, ill. a találati táblán, minél több honlappal az előzés; (a jelenség alkalmazása ütközik a Google irányelveivel – tehát létezéséről jó, ha tudunk, de ne alkalmazzuk).

Villámcsődület:

amikor szintén tudatosan több web-egységgel állunk mások honlapjai elé, de az előzés csak időleges, s célja a figyelemfelkeltés.

Marketing finomságok:

Bőséges csere:

amikor szolgáltatás igénybevételekor, a piaci árucsere során a szolgáltató többet nyújt, mint azt a másik fél remélte. A többlet nyilvánvalóan a googwillt szolgálja.

Üzleti kedvesség:

nem várt segítés, humánus eljárások összessége.

Figyelemgazdaság

A figyelemgazdaság (attention economy) központi kérdése, hogy az információ bőség idején miképpen ragadható meg a potenciális fogyasztók, érdeklődők, olvasók figyelme.

***

A marketingen belül az online marketing struktúráját egy szakmai blogunkban külön is bemutatjuk:
> Online marketing mix – alapfogalmak

Általános megjegyzések:

Az online marketing, s benne a keresőmarketing egy cég általános marketingtevékenységétől, a marketing stratégiától nem választható el. 
A keresőmarketing eszközeinek, módszereinek felhasználásában az alap a jól optimalizált honlap, amely a keresőkből folyamatosan releváns találatokat hoz.
Az online marketing stratégia célja a keresőmarketingben bizonyosan ez.
Ám szükség lehet a keresőoptimalizáláson túl más eszközök használatára is a fentebb felsoroltakból és azokon túl is. Minden olyan kísérlet, amely ezt az alapfelállást és harmóniát igyekszik tartósan megbontani valamely eszköz, módszer javára, igazolhatóan téves.

Az online marketing nem választható el egy cég általános marketing tevékenységétől – tehát egy gerillamarketing eszközrendszert offline is alkalmazó cég kísérletezhet a weben is gerillamarketing jellegű akciókkal (pl. flash mob a weben), de egy piacvezető cégtől furcsa volna az általános cégmagatartástól (Corporate Behavior) elütő magatartás a keresőmarketing terén.

Adalékok:

Marketing – SlideShare betöltés

» Álljon meg a menet! – a mély szakmaiságról

Parafrázis:

» Visszacsatolás: seo spam

Az első magyar internetes flash mob

Egy akcióm, amelyről még az osztrák Der Standard is cikket közölt:
Per Zigarre zur Kulturhauptstadt

Originelle Kulturblogs als Mobilmacher für Pécs 2010

A magyar változat BDK blogjában olvasható:

BLOGOS FLASHMOB ÉS KRITIKUSI KÖZVETLENSÉG

» Flash mob – a webes változat fogalmi indoklása (Villámcsődület az Interneten)

» A SEO, a szivar és Mészáros András EKF igazgató

Online marketing: településmarketing a honlapokon

“… a hivatalos városi webhely fenntartása annak a jele, hogy a város vezetősége arra az elhatározásra jutott, hogy az Internetet megtervezett és tudatos módon a városmarketing szolgálatába állítja.”
Fojtik János: Városmarketing az Interneten
(Tér és Társadalom XIII. évf. 1999.)


Egy település célja nyilvánvalóan lakói jólétének biztosítása. A jólét fogalmának összetevői a településmarketingben:

  •  a gazdasági jólét
  •  a közösségi jólét
  •  a kulturális jólét
  •  a környezeti jólét.

A közösségi jóléthez hozzátartozik

“… a társadalmi kapcsolatok tudatos építésének, alakításának célja abból a meggyőződésből
kiindulva, hogy nélküle nem sikerül növelni az itt élők magabiztosságát, öntudatosságát, együttműködési készségét…”
Piskóti István — Dankó László — Schupler Helmuth
(Régió- és településmarketing, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Bp. 2002.)

Példa egy online marketing civil támogatásra:

Civil támogatás

Marketingkutatás: a japán módszer

Naresh K. Malhotra hívja fel a figyelmet a személyes megfigyelés fontosságára, amelyet egyenesen japán módszernek nevez.
Példájában (Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, 2005.; 234. o.) a Cannon egyik vezetőjének hathetes, USA-beli megfigyeléssorozatát mutatja be, azzal az eredménnyel, hogy a japán cég megszakította a kapcsolatát a termékeit addig forgalmazóval, s létrehozta a maga értékesítési hálózatát, amely jóval nagyobb eladási trendeket hozott.
Az ügyfeleim honlapjának elemzése során jómagam is törekszem olyan megközelítésre, amelyben nem pusztán a portál technikai jellemzőire figyelek (title, description, stb.) hanem az eladásokat
segítő marketingmegoldásokra is gondom van.
Megfigyelésem szerint az online marketing számos tartalékkal rendelkezik a honlapokon, mivel nagyon gyakran a honlap nem a marketinges szakmai terméke, hanem marketinghiányos, számítástechnikai produkció!
» Referenciák

Online marketing kísérleteim:

» Keresőoptimalizálás, SEO – a domain ereje

» Keresőoptimalizálási kísérlet: eleve bukás?


Bognár László SEO tanácsadó

Bognár László

SEO tanácsadó, stúdióvezető, Bognár Stúdió.